Dofinansowanie do szkolenia

JAK POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE NA ODBYCIE SZKOLENIA ORAZ WYPOSAŻENIE I DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W PRODUKTY DO MANICURE TYTANOWEGO/PEDICURE KOSMETYCZNEGO?

Środki finansowe na odbycie szkolenia oraz wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy w produkty do manicure tytanowego można pozyskać z lokalnych Powiatowych Urzędów Pracy!

  1.  Finansowanie szkoleń dotyczy osób, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz m.in. planują otworzyć własną działalność gospodarczą, lub mają zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu.
  2.  Wyposażanie lub doposażenie stanowiska pracy w produkty do manicure tytanowego dotyczy przedsiębiorców, którzy planują stworzyć lub przystosować stanowisko pracy i zatrudnić na tym stanowisku bezrobotnego.Zapytaj w swoim lokalnym Urzędzie Pracy o dostępność środków w twoim regionie.


Firma V&K Cosmetic widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr 2.24/00191/2015.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr telefonu 882 771 679.

* W przypadku nie otrzymania zaliczki na poczet szkolenia w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Po wpłacie zaliczki:

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z placówką szkoleniową.

* Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

* Jeżeli uczestnik szkolenia zgłosi do 7 dni od daty zaplanowanego szkolenia, iż nie może stawić się na szkolenie, wówczas zaliczka zostanie przekazana na poczet kolejnego szkolenia.

Dane konta bankowego do wpłaty zaliczki:  


81 1140 2004 0000 3202 7629 9718,  
V&K Cosmetic,
Ul. Górska 6, 43-300 Bielsko Biała